Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Geslaagde inloopbijeenkomst

Op zaterdag 30 september is er een inloopbijeenkomst in MFA ‘d Ald Skoalle georganiseerd. Zo’n 75 Rypsters zijn even binnengelopen om de plannen te bekijken en hun ideeën te delen. Men was zeer tevreden over de tijdelijke brug om Dronryp tijdens de bouwperiode bereikbaar te houden. Ook het ontwerp van de nieuwe brug viel goed in de smaak.

Er zijn leuke ideeën aangedragen door de bezoekers. Zo willen de Rypsters graag een bankje om de bouw te kunnen bekijken en een vis steiger in de buurt van de brug. Ook is er een idee om de inrichting bij het monument aan te passen, zodat er meer ruimte is voor bezoekers tijdens de dodenherdenking. Men was vooral benieuwd naar de openstelling van de tijdelijke autobrug voor de scheepvaart. Deze gaat straks tussen 6.00 en 22.30 uur op het hele en halve uur open.

De aangedragen wensen en ideeen kunnen nog worden meegenomen in de plannen. Momenteel vindt binnen de projectorganisatie een onderzoek plaats waarin wordt gekeken naar optimalisaties op het gebied van innovatie en duurzaamheid. En wordt het ontwerp nog verder uitgewerkt. Hierbij worden de wensen en ideeën van de omgeving bekeken en waar mogelijk meegenomen. In november verwachten we een terugkoppeling te kunnen geven op de wensen vanuit de omgeving via deze website, Facebook en de Gearfetter.

Bekijk hier de video die is getoond op de inloopbijeenkomst.