Door een innovatief bouwproces, waarbij de brug wordt uitgevoerd in staal, is de bouwtijd teruggebracht naar zeven maanden. Veel elementen worden in de fabriek gemaakt, waardoor we minder afhankelijk zijn van weersomstandigheden. De losse onderdelen van de brug worden naar de locatie gevaren en daar, als een soort Lego, in elkaar gezet.

Hinderkaarten 
Iedere maand ontvangen inwoners die dichtbij de brug wonen een hinderkaart. Hierop staat uitgelegd welke werkzaamheden de komende maand worden uitgevoerd en eventuele hinder die men kan verwachten. Lees de hinderkaarten hier.

 

Overall planning van de werkzaamheden

Tweede helft april Fundatie van de brug in het kanaal gereed
Eind april Stalen pijlers monteren
Eerste helft mei  De onderdelen van de brug worden naar Dronryp gevaren en in elkaar gezet
Tweede helft mei Aansluiten en testen techniek
Begin juni Nieuwe brug open voor verkeer