Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Naast de brug in Dronryp worden er in de komende jaren meerdere bruggen over het Van Harinxmakanaal vervangen. Provincie Fryslân heeft een beeldkwaliteitsvisie en een beeldkwaliteitsplan opgesteld, zodat alle nieuwe bruggen vanuit dezelfde uitgangspunten gebouwd worden.

Het ontwerp van de brug Dronryp is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Benadrukken van het kruisen van kanaal en weg;
  • In het aanzicht doorlopende verticale steunpunten;
  • Slank ogend doorlopend horizontaal brugdek;
  • Benadrukken van het verticaal karakter van de steunpunten middels multifunctionele verticale elementen ter plaatse van de steunpunten;
  • Integratie van de functionaliteit en vorm;
  • Zicht- en beleefbaar maken van de functionaliteit van de brug;
  • Minimale aanpassingen aan de bestaande omgeving;
  • Behoud functionaliteit bestaande omgeving.

Een markant kenmerk is dat alle nieuwe bruggen over het Van Harinxmakanaal een rode onderkant krijgen.

De brug in Dronryp wordt een slanke brug. Daarmee ontstaat een ruime doorkijk onder de brug. De brug wordt hoger en krijgt een doorvaarthoogte van 5,5 meter. Op het hoogste punt wordt de nieuwe brug 90 centimeter hoger. Kijk voor meer informatie over de hoogte van de nieuwe brug onder FAQ. Het wegdek op de brug wordt 6 meter breed, met daarnaast een voetpad van ruim 2 meter.

De nieuwe brug wordt bediend vanuit Leeuwarden. Hiervoor komen het brugwachtershuisje en het bijbehorende voetpad te vervallen in het nieuwe ontwerp. Ten behoeve van de bediening op afstand worden er camera’s bij de brug geplaatst en is een belsignaal volgens de recente normen verplicht.