Onderzoek brug Dronryp

Bedankt dat u de moeite neemt om het onderzoek over de werkzaamheden aan de brug over het Van Harinxmakanaal in te vullen.
Uw deelname is belangrijk, omdat wij op basis van de uitkomsten kunnen bijsturen in onze communicatie en maatregelen.

Eind september is er een brief met een persoonlijke inlogcode meegestuurd met de Gearfetter. Via onderstaande link kunt u deze code invullen en dan start de enquête direct.
Vul de enquête vóór 15 oktober 2018 in!