Nieuws

Update werkzaamheden

De afgelopen weken is het eerste deel van de palen geplaatst. Voor de drie pijler waar de brug op steunt worden betonnen palen geheid. Dit is aan de dorpszijde bijna klaar. Daarna volgt de middenpijler in het water en de zuidzijde.

Tegelijkertijd zijn op het land stalen palen de grond in geboord. Deze zijn ter ondersteuning van het landhoofd, waar de brug aansluit op de weg. Kom het werk bekijken op het uitkijkpunt bij de bouw óf volg het vanuit huis via de live-stream op deze website.

Heiwerkzaamheden

De nieuwbouw van de brug is nu echt begonnen. En dat begint met het heien van de betonnen palen voor de drie pijlers waar de brug op steunt. Lees op de hinderkaart hoe dit allemaal in zijn werk gaat.

Impressie van de sloop

De sloop van de brug is in volle gang. Het brugwachtershuisje is verwijderd en het beweegbare deel is afgevoerd. Momenteel wordt gewerkt aan het verwijderen van het beton aan de kant van het dorp. Al het vrijkomende materiaal wordt afgevoerd over het water en naar recyclebedrijven gebracht. Zo werken we aan duurzaamheid en een circulaire economie.

Meer Lezen

Vlotbrug op 23-10-18 gestremd

Nu de vlotbrug enkele weken in gebruik is voeren we tijdens de herfstvakantie onderhoudswerkzaamheden uit. Op dinsdag 23 oktober 2018 is de vlotbrug gestremd voor het wegverkeer tussen 9.00 en 16.00 uur. 
Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang. We hopen op uw begrip!

Meer Lezen

Onderzoek Brug Dronryp

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe de inwoners van Dronryp de vervanging van de brug over het Van Harinxmakanaal ervaren. Daarom voeren we gedurende de bouwperiode drie keer een tevredenheidsonderzoek uit. Alle inwoners van Dronryp worden uitgenodigd om hieraan mee te doen.

Bij de Gearfetter van september is de eerste uitnodiging meegestuurd. In deze brief staat een persoonlijke inlogcode voor het onderzoek. Uw deelname is belangrijk, omdat wij op basis van de resultaten kunnen bijsturen in onze communicatie en maatregelen. Start hier het onderzoek.

Werkzaamheden tijdelijke omleidingsroute

In juli werken we aan de opbouw van de tijdelijke omleidingsroute aan de zuidzijde van het kanaal.

De tijdelijke weg wordt aangelegd en in het water worden de voorzieningen voor de vlotbrug gebouwd.
Er komen ook twee tijdelijke aanlegplaatsen, voor de beroepsvaart en recreatievaart.
Lees hier de volledige bouwplanning juli 2018.

Tijdelijke omleidingsroute vlotbrug

Tijdens de werkzaamheden is de brug afgesloten voor het wegverkeer. Om de zuidzijde van het dorp goed bereikbaar te houden wordt er een omleidingsroute aangelegd met een tijdelijke brug over het kanaal.

Meer Lezen