Impressie van de sloop (week 40)

Impressie van de sloopwerkzaamheden in week 40. De foto’s zijn gemaakt door Wopke van der Wal.