Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Geslaagde opening

Zaterdag 29 juni 2019 opende gedeputeerde Avine Fokkens samen met Harm Beerda, directeur van Oosterhof Holman, de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp. Bewoners van de zuidzijde van de brug ontmoetten de bewoners van de dorpszijde tijdens een lunch op de brug.

Energie-neutraal, onderhoudsvrij en circulair
Na een bouwperiode van negen maanden draagt Oosterhof Holman de nieuwe brug over aan de Provincie Fryslân. ‘De brug is energie-neutraal en bijzonder onderhoudsarm. Hierdoor hoeft de weg minder vaak afgesloten te worden voor onderhoud aan de brug’. aldus Harm Beerda. ‘We moeten ook rekening houden met materiaalgebruik, daarom is deze brug volledig circulair gebouwd. Dat betekent dat de brug aan het einde van de levensduur volledig gerecycled kan worden.’

Hoge betrokkenheid
Voor gedeputeerde Avine Fokkens was dit haar eerste opening in haar nieuwe functie. Fokkens complimenteerde het dorp met de betrokkenheid. ‘Zoals de inwoners van Dronryp elkaar hier ontmoeten is daar een prachtig voorbeeld van. De brug is nu klaar en de komende tijd blijven we het verkeer monitoren. Als er aanvullende maatregelen nodig blijken te zijn dan gaan we dat doen.’

Afrondende werkzaamheden
De komende weken vinden er nog wel werkzaamheden rondom de brug plaats. De oevers en bermen worden nog verder afgewerkt en de veerstoepen van de vlotbrug en de tijdelijke omleidingsroute worden opgeruimd. Daarna worden ter hoogte van de vlotbrug nieuwe damwanden geplaatst en wordt daar gebaggerd. Deze werkzaamheden zijn voor de bouwvak gereed.