Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Impressie sloop brug Dronryp (week 43)

De sloop van de brug is in volle gang. Het brugwachtershuisje is verwijderd en het beweegbare deel is afgevoerd. Momenteel wordt gewerkt aan het verwijderen van het beton aan de kant van het dorp. Al het vrijkomende materiaal wordt afgevoerd over het water en naar recyclebedrijven gebracht. Zo werken we aan duurzaamheid en een circulaire economie.