Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke ambities bij de nieuwbouw van de brug. Provincie Fryslân en Oosterhof Holman zijn, samen met de onderaannemers en de architect, in gesprek over kansen op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Bouwen in staal

De nieuwe brug wordt in staal uitgevoerd. De onderdelen van de brug worden in de fabriek gemaakt en dan naar de locatie gevaren. Daar wordt de brug modulair in elkaar gezet. Hierdoor hebben we veel meer grip op het bouwproces en zijn we minder afhankelijk van het weer. Zo hebben we de bouwperiode kunnen verkorten naar zeven maanden in plaats van een jaar. Deze manier van bouwen is dan ook absoluut innovatief te noemen.

Toepassing CEMIII beton

De fundering van de nieuwe brug worden wel in beton vervaardigd. Door te kiezen voor CEMIII hoogovencement wordt de CO₂-uitstoot nog verder verminderd. Dit bevat ca 70% minder portlandcementklinker dan CEMI. Voor de vervanging van brug Dronryp levert dit circa 148 ton CO₂-reductie op ten opzichten van de oorspronkelijke 208 ton CO₂-uitstoot.

CO₂-bewust inkopen

80% van het materiaal legt minder dan 65 kilometer af naar de bouwlocatie doordat er met lokale partners wordt gewerkt. Voor het grote materieel wordt Traxx-diesel en Eco2fuel toegepast. Daar waar niet gebruik kan worden gemaakt van netstroom wordt een hybride aggregaat ingezet. Dit betekent 70% minder emissie en brandstofverbruik ten opzichte van een conventioneel aggregaat.

100% recycling beton en staal oude brug

De huidige brug bestaat voor een groot deel uit beton. Het betonpuin dat door de sloopwerkzaamheden vrijkomt wordt over het water afgevoerd naar een gecertificeerd betonverwerkingsbedrijf. Zij scheiden het beton van het staal en recyclen dit in nieuw te verwerken betonconstructies. Ook al het vrijkomend staal wordt gerecycled.

Energie

Voor het sluiten van het beweegbare deel van de brug, het val, is jaarlijks ca 7300 kWh energie nodig. Bij het neerlaten van het val komt energie vrij. Door het toepassen van een omvormer die energie kan opslaan en hergebruiken wordt ca 10% van de energiebehoefte voor het sluiten van de brug teruggewonnen bij het neerlaten van de val.