Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Algemeen

Vlotbrug op 23-10-18 gestremd

Nu de vlotbrug enkele weken in gebruik is voeren we tijdens de herfstvakantie onderhoudswerkzaamheden uit. Op dinsdag 23 oktober 2018 is de vlotbrug gestremd voor het wegverkeer tussen 9.00 en 16.00 uur. 
Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang. We hopen op uw begrip!

Meer Lezen

Onderzoek Brug Dronryp

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe de inwoners van Dronryp de vervanging van de brug over het Van Harinxmakanaal ervaren. Daarom voeren we gedurende de bouwperiode drie keer een tevredenheidsonderzoek uit. Alle inwoners van Dronryp worden uitgenodigd om hieraan mee te doen.

Bij de Gearfetter van september is de eerste uitnodiging meegestuurd. In deze brief staat een persoonlijke inlogcode voor het onderzoek. Uw deelname is belangrijk, omdat wij op basis van de resultaten kunnen bijsturen in onze communicatie en maatregelen. Start hier het onderzoek.

Werkzaamheden tijdelijke omleidingsroute

In juli werken we aan de opbouw van de tijdelijke omleidingsroute aan de zuidzijde van het kanaal.

De tijdelijke weg wordt aangelegd en in het water worden de voorzieningen voor de vlotbrug gebouwd.
Er komen ook twee tijdelijke aanlegplaatsen, voor de beroepsvaart en recreatievaart.
Lees hier de volledige bouwplanning juli 2018.

Slimme innovaties voor brug Dronryp

Provincie Fryslân en Oosterhof Holman werken intensief samen aan de optimalisatie van het ontwerp en innovaties voor de brug. Het team heeft zich verdiept in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie en materialisatie. Want naast een energie-neutrale brug, is het ook een streven om de brug zo onderhoudsvrij mogelijk te maken. Geen onderhoud betekent minder werkzaamheden aan de brug, dus minder hinder voor het dorp.

Meer Lezen

Geslaagde inloopbijeenkomst

Op zaterdag 30 september is er een inloopbijeenkomst in MFA ‘d Ald Skoalle georganiseerd. Zo’n 75 Rypsters zijn even binnengelopen om de plannen te bekijken en hun ideeën te delen. Men was zeer tevreden over de tijdelijke brug om Dronryp tijdens de bouwperiode bereikbaar te houden. Ook het ontwerp van de nieuwe brug viel goed in de smaak. 

Meer Lezen

Inloopbijeenkomst

Op zaterdag 30 september a.s. is er een inloopbijeenkomst in MFA d’Âld Skoalle te Dronryp over de vervanging van de brug over het Van Harinxmakanaal. Rypsters en andere belangstellenden kunnen tussen 10.00 en 16.00 uur binnenlopen om de plannen te bekijken en hun ideeën aan te dragen.

Meer Lezen