Algemeen

Dodehoektraining voor schoolkinderen

Op 11 april 2019 organiseerden we, in samenwerking met Chauffeurs Vereniging Friesland, een veiligheidstraining voor basisschool kinderen in Dronryp.

Zo’n 90 kinderen kregen uitleg over ’de dode hoek’ in een speciaal daarvoor ingerichte truck. Buiten konden ze de dode hoek zelf ervaren door middel van een camera. En natuurlijk stond een uitleg ‘hoe de nieuwe brug wordt gebouwd’ op het programma.

Veiligheid staat bij ons voorop, daarom vervoeren wij vrijwel alle materialen over het water in plaats van de weg.

Hinderkaart april

Op de hinderkaart van de maand april staan de werkzaamheden voor de komende weken beschreven. In Dronryp wordt hard gewerkt aan de fundering van de pijlers. Dit moet gereed zijn als op 9 mei a.s. de onderdelen vanuit de staalfabrieken aankomen in Dronryp. De productie in de staalfabrieken loopt ook voorspoedig, de naam Dronryp staat er al in!

Tevredenheidsonderzoek

Begin maart hebben inwoners die dichtbij de brug wonen een uitnodigingsbrief voor de tweede meting van het onderzoek ontvangen. Wij waarderen het enorm als u de moeite wilt nemen om de enquête in te vullen!

Meer Lezen

Update werkzaamheden

De afgelopen weken is het eerste deel van de palen geplaatst. Voor de drie pijler waar de brug op steunt worden betonnen palen geheid. Dit is aan de dorpszijde bijna klaar. Daarna volgt de middenpijler in het water en de zuidzijde.

Tegelijkertijd zijn op het land stalen palen de grond in geboord. Deze zijn ter ondersteuning van het landhoofd, waar de brug aansluit op de weg. Kom het werk bekijken op het uitkijkpunt bij de bouw óf volg het vanuit huis via de live-stream op deze website.

Heiwerkzaamheden

De nieuwbouw van de brug is nu echt begonnen. En dat begint met het heien van de betonnen palen voor de drie pijlers waar de brug op steunt. Lees op de hinderkaart hoe dit allemaal in zijn werk gaat.

Impressie van de sloop

De sloop van de brug is in volle gang. Het brugwachtershuisje is verwijderd en het beweegbare deel is afgevoerd. Momenteel wordt gewerkt aan het verwijderen van het beton aan de kant van het dorp. Al het vrijkomende materiaal wordt afgevoerd over het water en naar recyclebedrijven gebracht. Zo werken we aan duurzaamheid en een circulaire economie.

Meer Lezen

Vlotbrug op 23-10-18 gestremd

Nu de vlotbrug enkele weken in gebruik is voeren we tijdens de herfstvakantie onderhoudswerkzaamheden uit. Op dinsdag 23 oktober 2018 is de vlotbrug gestremd voor het wegverkeer tussen 9.00 en 16.00 uur. 
Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang. We hopen op uw begrip!

Meer Lezen