Berichtgeving Franeker Courant onduidelijk

Op 13 juni jl. kondigde de Franeker Courant verkeershinder over het Van Harinxmakanaal aan.
Deze hinder geldt voor het VAARverkeer. Er is géén stremming op de weg over het kanaal.

Ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de vervanging van de brug lokaliseren we de kabels en leidingen die rondom de brug in de bodem zitten. Met speciale meetapparatuur controleren we of de kabels en leidingen precies liggen zoals ze op de tekening staan. Dat is heel belangrijk voor het plaatsen van de pijlers en remmingwerken van de nieuwe brug. Zo zorgen we ervoor dat Dronrijp gewoon kan blijven internetten.

Van 18 juni tot en met 19 juni en op 25 juni tot en met 27 juni wordt tussen 8.00 en 16.00 uur één doorgang van de brug afgesloten voor het vaarverkeer. Bij het stremmen van het beweegbare deel van de brug van 20 tot 22 juni tussen 8.00 en 16.00 uur is er scheepvaartbegeleiding van provincie Fryslân aanwezig voor een veilige doorvaart.

 

Meld je aan voor de Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het nieuws rondom de vervanging van Brug Dronryp.