Verkeersstremming 17 – 28 juni 2019
Voor het aanbrengen van nieuw asfalt en de rode fietsstroken is het noodzakelijk om van maandag 17 juni 7.00 uur tot en met vrijdag 28 juni 17.00 uur It Heech vanaf Yn’e Stal tot aan het einde van de bebouwde kom op Lytsehuzen af te sluiten voor het wegverkeer. Het autoverkeer wordt omgeleid via Leeuwarden en Franeker. Voor het autoverkeer vanaf de Headyk wordt een tijdelijke weg aangelegd om de Headyk te ontsluiten op Lytsehuzen richting Winsum.

Fietsverkeer heeft doorgang via het trottoir op Lytsehuzen, de vlotbrug en het voetpad achter de monumentale woningen aan It Heech.

 

 

Voor verkeer binnen het dorp is een tijdelijke brug over het Van Harinxmakanaal gecreëerd. De afmetingen van de brug maken ook auto- en landbouwverkeer tot 30 ton mogelijk. Hiermee is Dronryp goed bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

De brug bestaat uit een autopont die overdwars in het Van Harinxmakanaal ligt. Dit noemen we een vlotbrug. Het is dus géén varende pont. Er zijn extra wachtplaatsen ingericht voor de scheepvaart. De inrichting van de vlotbrug en de bedieningstijden zijn afgestemd met Schuttevaer. Als er geen scheepvaart is en buiten de bedieningstijden is de brug open voor het wegverkeer.

Reguliere bedieningstijden scheepvaart 
Bekijk hier de bedieningstijden voor de scheepvaart.

Tijdelijke omleidingsroute 

De vlotbrug ligt op het terrein van Friesland Campina, achter Pluimveeslachterij Van der Meer. Aan de zuidzijde is een tijdelijke weg aangelegd voor voetgangers, fietsers, auto’s en landbouwverkeer. Aan de noordzijde rijdt het verkeer rondom Pluimveeslachterij Van der Meer naar It Heech. De tijdelijke situatie is veilig ingericht voor alle verkeersstromen en goed verlicht.