Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aanpassing bediening vlotbrug

Per woensdag 6 februari wordt de vlotbrug weer op aanbod bediend, net als bij de oude brug. De vlotbrug blijkt veel sneller te draaien dan voorzien en het verkeer is aanzienlijk afgenomen. Nu de vlotbrug een aantal maanden wordt gebruikt, is de bediening geëvalueerd. Vanuit de beroepsvaart kwamen er veel klachten op het bedieningsregime. Het Van Harinxmakanaal is een belangrijke vaarweg voor de beroepsvaart. Voor de beroepsvaart is de openstelling op vaste tijden erg lastig, omdat zij niet exact op tijd kunnen varen. Daarom is besloten om  de bediening beter af te stemmen op alle gebruikers en de vlotbrug op aanbod te bedienen.